SZINKRONICITÁS (Egybeesések a tudomány és a legendák történetében)

Lehet, hogy a szinkronicitás fogja aláásnia XX. századi tudomány uralkodó objektivitáshajszolását? Ezt akérdést vetette fól a könyv elolvasása után Willis Hárman, az ismeretelméleti tudományok intézetének igazgatója. Valóban, nem a sors fintora, hogy éppen a természettudomány, amely száműzte a babonát és avallási bigottságot, most egyszeriben letisztultán, fegyelmezett áhítattal közli: az élet misztérium. A legegyszerűbbnek tűnő tettekről és eseményekről kiderül, hogy személyes szakralitások. Maga a fogalom – szinkronicitás -Carl Jungtól származik.

images

Az ismétlődések vizsgálata elvezette az archetípusok feltételezéséhez,a végső valóság lélektani megfogalmazásához. Ezt kutatta az emberiség ősi mítoszaiban is, amelyek bőségesen adnak adatokat a végső valóság korai elképzelésével kapcsolatban. Megjelenik Hermész, aki a külső és a belső valóság, az éjszaka és a nappal határmezsgyéjén éli világát.A kötet külön hangsúlyozza a szinkronisztikus jelenségek szerepét az egyes ember életében. Azegybeesések mindig valami fontosra, az adott ember életében kikerülhetetlenre hívják fel a figyelmet. Fontosmegjegyezni, hogyvalamely egybeesés csak és kizárólag egyetlen személy részére hordozza azt a jelentést,ami sorsfordulót eredményezhet az illető életpályáján. Az ember spirituális fejlődésének megbízható rugója lehet a szinkronicitás adta tapasztalat.

 

A könyv itt letölthető: Allan Combs és Mark Holland – SZINKRONICITÁS(Egybeesések a tudomány és a legendák történetében)