Szellemgyógyászat

Egy különleges, sok port kavaró spirituális módszer a szellemgyógyászat. Ez nem a
fizikai, hanem a láthatatlan dimenzióban történő harmonizációs forma azonban több
tízezer éves tradíciókkal rendelkezik. Az ősi kultúrák, melyek beavatottjai érzékelték a
magasabb világokat és azok lakóit, előszeretettel gyógyítottak a szellemgyógyászat
módszerével. Lássuk, ma mennyire élő és használható ez az eljárás.

25_31121_475249_fe7a36bf628e2030a2669637496e9df0_b4c6c4_301

Szellem uralkodik az anyag felett

Betegségeink, nyavalyáink jelentős része a lélek vagy a szellem meghibásodására vezethető
vissza. A fizikai testünk pusztán magasabb dimenziós énjeink vetülete. Vagyis a szellemünk
elvileg ténylegesen uralkodni tud a testünk felett. Voltaképpen e mögött a szemlélet mögött az a filozófiai tény húzódik meg, hogy a felsőbb világok hozzák létre az alsóbb világokat.
Például a szellemvilág az anyagi világot teremti, Isten a teremtményeket és így tovább lehetne folytatni az analógiát.
Ebből következik, hogy a fizikai testünk tünetek összessége. Szellemünk fejlettsége és
lelkünk sorsa dönti el, hogy az anyagi testünk milyen állapotban van: egészséges vagy beteg, jókedvű vagy lehangolt, fiatal vagy öreg. A mi személyes valóságunk három összetevője a testünk, a lelkünk és a szellemünk. A szellemgyógyász nem csupán a fizikai tagjainkat látja és érzékeli, hanem a mások számára láthatatlan alkotóelemeinket is.

 

A szellemvilágban mindennek előzményei és előképei vannak. A fizikai szerveinknek például energiákból megvannak bennünk az előképei. Tulajdonképpen ezek is a mi belső szerveink, csak energiákból állnak össze. E szerint a fizikai májunk azáltal jön létre, azáltal működik, hogy létezik egy energetikai májunk, ami mint egy éteri hologram, adja hozzá a programot. A máj addig máj, amíg az éteri májunk létezik, vagy amíg a fizikai májunkat tönkre nem tesszük. Merthogy az energetikai (vagy szellemi) és az anyagi szerveink között kölcsönhatás áll fent. Bármelyik sérülése automatikusan kihat a másikra is. Ebből nyilvánvalóan következik, hogy ezt kihasználva gyógyítható is mindkettő.
Minden főbb szervünk és szövetünk előképe, szellemi és energetikai megfelelője megtalálható a magasabb világokban. Az ember ezért nevezhető egyébként több síkú lénynek, hiszen fizikai és több nem fizikai létsíkon is létezik egyszerre. Azokat a testeinket pedig, amelyek a fizikai szemünkkel nem láthatóak, szellemtestnek és lélektestnek nevezi a szellemgyógyászat.
Igaz, ezek nem túlzottan hasonlítanak a fizikai fizimiskánkhoz.
A szellemtestünkben tehát minden szervünk megtalálható szellemszervek formájában és
hasonlóan a lélektestben lélekszervek formájában. Amikor megszületünk sorsunk írói
eldöntik, ki milyen erősségű és gyengeségű szellemi és lelki szervekkel rendelkezzen a
szerint, hogy milyen életutat terveztek be nekünk. A DNS és minden fizikai tervrajz tehát az alapján kerül kódolásra, hogy nekünk mikor milyen betegségre vagy legalábbis hajlamosító tényezőre van szükségünk a fejlődésre a Sors szerint.

 

Szellemgyógyászati módszerek

Sokféle módszerről hallottam már: vannak magyar és külföldi szellemgyógyászati technikák.
A magyar módszer lényege, hogy mélytudati szinten, ami egy megváltozott tudatállapot és
nem hipnózis, történik a szellemi műtét. Ilyenkor az agy frekvenciája 0-4 Hertz között mozog.
A szellemsebész vagy a szellemgyógyász a betegség okait szünteti meg azáltal, hogy a
szellemtestben, illetve a lélektestben elvégzi a harmonizáló változtatásokat. Ezt úgy éri el,
hogy a szellemgyógyász a saját szellemtestével egy virtuális szférában, magyarul egy
magasabb rezgésű világ egy erre külön kialakított helyén végezi el a gyógyítást. Ebben a
műveletben a beteg aktívan részt vesz azzal, hogy egy irányított képsort képzel el
(imagináció). A gyógyításhoz a szellem erején kívül semmilyen tárgyi segédeszközt vagy
kémiai szert nem használnak.

A szellemgyógyász végül is a magasabb Intelligenciák tudását, erejét és közbenjárását
használja fel a szellemsebészet során. A szellemgyógyász a művelet alatt kilép a testéből és a páciens szellemével elutazik a Szentháromság (Atyaisten, Anyaisten és Jézus) elé, ahol leteszi az emberi terheit, hogy megtisztult lélekkel kérje a gyógyulását. Ezt követően egy
szellemvilágbéli kórházba mennek, ahol sor kerül a szellemműtétre.
A szellemsebészeti beavatkozás után a páciens szelleme visszatér a testbe és mintegy elkezdi „átírni” a fizikai testbe a módosításokat, a korrekciókat. Igen lényeges, hogy a páciens kellőképpen ellazuljon és meditatív állapotba kerüljön. Ha ez nem történik meg, akkor a szellemműtét sikertelenül végződhet.
A műtét sikerét elsősorban és mindenekfelett az adott személy karmája dönti el, vagyis az,
hogy a gyógyulásra kap-e az illető engedélyt Istentől, illetve a Sorsírójától. Ha ez megvan,
akkor már „csupán” az emberi tényezőkön múlik a siker: részint a szellemsebész
felkészültségétől, képességeitől és tudatállapotától, részint a beteg hozzáállásától és
tudatállapotától. Olyan extrém eset is előfordul, hogy a beteg egy gyermek vagy kómás
felnőtt, aki nem képes követni a szellemgyógyász utasításait. Ilyen kivételes alkalmakkor is
lehetséges a szellemmel történő gyógyítás. Ilyenkor egy közeli hozzátartozó, gyakran az
édesanya veti alá magát a szellemműtétnek.

 

Másik szellemgyógyászati eljárás F. E. Eckard Strohm által kidolgozott atlantiszi módszertan.
Aki hivatásos gyógyító, az az AROLO és a TIFAR névre keresztelt módszert alkalmazza.
Ezeket a komoly módszereket sok esetben diplomás orvosok használják.
Az AROLO lényege, hogy energetikai szinten diagnosztizál és kezel. A bioenergia-szintből
következtet arra, hogy hol található a betegség oka és azt kezeli. Az AROLO segítségével
akár segédeszközök nélkül is információkat kaphatunk a beteg állapotáról, illetve a
kezeléshez szükséges segédanyagokról és azok adagolásáról, valamint a betegség
leghatékonyabban gyógymódjáról.
A TIFAR egy magas fokú kristálygyógyászat. A tanfolyamot elvégzők különleges, atlantiszi
technikával programozott hegyikristályokat kapnak. A gyógymódokat programozott
ametisztek egészítik ki, melyek segítségével a hibás energiamező megváltoztatható, pozitív
módon programozható és bizonyos negatív minták törölhetők. Az aktív szellemgyógyászat öt tanfolyamból áll.
F. E. Eckard Strohm több mint 30 évvel ezelőtt fejlesztette ki módszereit. Ezek az alábbi fő
pontokból állnak: diagnosztizálás, energiaátvitel, színek és kristályok gyógyító ereje,
távgyógyítás, pszí-sebészet, majd szellemi segítőt kap a gyógyító, végül tanítói rangot is
kaphat.
Úgy hallottam, hogy a szellem- vagy fantomgyógyászatnak sokféle válfaja létezik. Vannak
például olyan terapeuták, akik egy fénykép alapján is tudnak gyógyítani. Így az illetőnek jelen sem kell lennie a gyógyításnál. Olybá tűnik, hogy a távlatok beláthatatlanokká váltak, a gyógyulás esélyei egyre inkább javulnak. Kijelenhetjük, hogy ha a Sors Írói úgy döntenek,
akkor tulajdonképpen nincs gyógyíthatatlan betegség az ember számára.

Száraz György /boldognapot.hu/archivum/pdf/