Pilis – Pálos – Pólus

Vajon milyen összefüggés lehet a Pilis-hegység, a Pálos Rend és a magyar őstörténelem egyik kiemelt jelentőségű térsége, a Föld egyik Pólusa között?

01

A Pilis-hegység egy ősi magyar királyi központ volt. Vannak, akik vitatják ezt, vannak, akik mellette érvelnek. Az viszont tény, hogy a Pálos Rendnek a központja a Pilisben volt, s az is aligha vitatható, hogy az Árpád-házi királyok szent helyek sokaságát létesítették itt. Akkoriban még aktívan működött a magyar beavatott remeték vezénylete alatt a Pilis megannyi spirituális erőtere, de később valamilyen rejtélyes oknál fogva ez másként alakult.

A Pálos Rend az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, amelyet a római pápa is elismert. Névadója Thébai (Egyiptomi) Remete Szent Pál, akinek az égisze alatt született ez a Rend. Boldog Özséb a tatárjárás után alapította meg a Pálos Rendet és építette fel a pilisszentkereszti kolostort. De ezen kívül még két hely számított pálos központnak: Pilisszentlélek és Pilisszentlászló. Nem volt könnyű dolga Özsébnek, még Aquinói Szent Tamás közbenjárásával együtt is évtizedekig ment a huzavona, mire nemzetközileg is elismerték a Rendet. Özséb egy látomástól vezérelve gyűjtötte egybe a remetéket, jóllehet eme daliás emberek nem a klasszikus remetékre jellemző módon éltek. Például jártak emberek közé, de hallgatási fogadalmat tettek.

Érdemes eltűnődni azon, hogy a névadó szent éppen ott – Thébában – remetéskedett, ahol az újbirodalom fáraóinak a legnagyobbjai nyugszanak békében. Gyakorlatilag itt egy pillanatra összekapcsolódik az egyiptomi és a magyar szellemiség és hagyomány.
A Rend megalapításakor különös jóslatok jelentek meg a pálos évkönyvekben Magyarország sorsával kapcsolatban. Az egyik ilyen röviden így foglalható össze: Magyarország a pálosokkal növekszik, ám gyengülésükkel hanyatlik.

Kevesen tudják, de amikor a legendás Mátyás királyunk hadba vonult, mindig egyetlen szent támogatásáért fohászkodott: Szent Pál közbenjárásáért. De ez a Szent Pál nem a bibliai Szent Pál és nem is Remete Szent Pál, hanem egy harmadik. Állítólag a Pilisben temették el az első Szkíta uralkodót. A pálos atyák éppen ezért a Pilisben kutattak. Voltaképpen egy erőt kerestek, amely az egész Pilist áthatotta, amely szinte sugárzott a Pilisből. Egyes kutatók úgy vélik, hogy Pálos vagy Pilis a magyar nemzet sorsdöntő pillanatára tartogatja az erejét. Értsük meg jól, a pálosok valamiféle reájuk bízott erőt őriztek, védtek és titkoltak, melyről úgy tartották, hogy kulcsfontosságú szerepe lesz a magyar történelemben.

A Pilis valójában egy rendszernek a neve, amelynek középpontjában Dobogókő található. Érdekes, hogy az emberi testen a fejtető neve is pilis. Spirituális oldalról közelítve a fejtetőhöz, egy csakrát találunk itt: a korona csakrát. Ez a legmagasabb rendű, s éppen ezért a legmagasabb rezgésű csakra. Ez az energiaközpont kapcsolja össze az embert a benne lakozó isteni résszel, a Lélekkel.
Ha most összekötjük a szálakat, akkor feltűnik, hogy a korona csakra, a legmagasabb rendű szellemiség, a Pilis elnevezés, a pálos beavatottak és a szkíta központ valamilyen módon összefonódik egymással. Bizonyára ezért lehetett a szakrális királyainkat csak itt, a Pilisben megkoronázni.

Sokaknak feltűnt már, hogy a világűrből a Földre tekintve a Kárpát-medence egy emberi agyra emlékeztető formát ad ki. Ha megkeressük a tobozmirigy helyét, akkor hogy-hogy nem, éppen a Pilis térségénél találjuk. Aki már foglalkozott egy kicsit ezotériával, tudhatja, hogy a korona csakrához tartozó belső elválasztású mirigy éppen a tobozmirigy. Akár igaz ez a fejtegetés, akár nem, a Pilisben található energiák léteznek, valódiak és valóban erőteljesen hatnak az ember harmadik szem és korona csakrájára, vagyis a két fejen található, a látással és a tiszta szellemiséggel kapcsolatos energiaközpontunkra.

Úgy tűnik, hogy a pálosok megtalálták a Pilisben, amit kerestek. Rábukkantak ama erőterekre, melyek a nemzet sorsát befolyásolhatják és Magyarországot alkalmasint megmenthetik. Özséb terve eredetileg az volt, hogy a Pilis névadójával, az első szkíta királlyal kell felvenni a kapcsolatot. Ő Pálosz, aki a romolhatatlan teste a Pilis belsejében fekszik egy kőkoporsóban.

A magyarok első királyának a testét a fáma szerint a Hármas-barlang rejti, melyet Koronázó barlangnak is hívnak. Özséb hat társával révülés útján látogatást tesz a barlangban. A legenda szerint ez a hét személy hidat vert két világ közé, s teremtői energiákat közvetítettek.

A pálosok titka egy ősvallás lehetett, egyfajta tudásé, melyet nem manipulál az idő múlása. Éppen ezért egy olyan helyre rejtették el a titkaikat, ahol egészen biztosan megőrződhet. Ez a tudás nem hasonlítható össze a földi vallási felekezetekével, ugyanakkor a Természetben mindenhol megtalálható. – írja A Magyar Nyelv