Minden mindennel összefügg

A redukcionista model romjaiból egy új paradigma kezd kiemelkedni. Ez az új paradigma elmossa a megosztottság illúzióját minden és mindenki között.

Ahogy az  Univerzum egy re kisebb és kisebb részeit vizsgáljuk, úgy néhány tudósban felvetődött a gondolat hogy talán nincs is egy végső legkisebb egység ami felfedezésre vár. Ehelyett egyesek úgy vélik, hogy az Univerzum leg elemibb szintjén minden egy. Fizikusok Mint David Bohm munkáját Michael Talbot a holografikus univerzum című könyvében ismerteti, ahol részletesen ismertetik ezt az elképzelést. David Wilcock ezt pedig „forrás mezőnek” nevezi.

quantum-1
Az Univerzum ra alkotott egy metafóra szerint az olyan akár egy hologram ami a tapasztalatainkat az anyagként, fényként és egyéb dolgokként vetíti ki. A hologramok egy fontos tulajdonsága az, hogy az információ ami az egész képen található, megtalálható bármely egységében. Például, ha egy almáról készült hologramot félbevágunk, akkor mind kettő fél külön külön is az almát jeleníti meg. Ez csak a valódi hologramokra igaz ami holografikus filmen van, nem pedig az olyan hologramokra ami a matricákon és bankkártyákon van.

A kvantumfizika számára ismert egy jelenség, ami ezt az ötletet látszik alátámasztani. Ez pedig a híres „non-lokalitás” elve, azaz a helytől való függetlenség elve. Két részecske lehet proton, vagy elektron, vagy bármi, amikor egymással kölcsönhatásba lépnek, úgynevezett kvantum-összefonódott állapotba kerül. Ez azt jelenti, hogy ha az egyik részecskén mérést végzünk, és ezzel megváltoztatjuk az állapotát, akkor szükségszerűen megváltozik a másik részecske állapota is, függetlenül attól, hogy az az Univerzum melyik szegletében tartózkodik éppen. Ez a fizikusokat nagyon meglepte, mert a két részecske közötti kommunikációhoz a fénysebességnél gyorsabban kellene hogy terjedjen az információ, ami szöges ellentétben áll a relativitáselméletekkel. Sőt, a hatásnak azonnali tehát nincs szükség időre az információ terjedéséhez. Ez vezetett a non-lokalitás elvéhez ami a helyzethez való függetlenséget jelenti.

Mivel ez a jelenség a mindennapi életünkben egyáltalán nem megszokott, szédítő belegondolni, hogy egy részecskével valahol az Univerzum másik szegletében történik valami, és az a valahol, az itt van.

A kvantumbiológiai támogatói mint Deepak Chopra rámutatnak arra, hogy a kvantumfizikai jelenségek megmutatkoznak a biológiában is; kijelenthetjük, hogy a sejtek a testünkben is egy non-lokális módon kommunikálnak egymással, úgy mint a kvantumok.

De mi a nem-lokális szintje az embernek?

Nos, nem más mint a tudat. A tudat nem a test egy specifikus pontjában található, sem az agyban, a gerincvelőben vagy a test bármely más részében. A tudat egy kontinuum ami áthatja az egész testet. A fizikai testedet felépítő sejtek az élet folyamán folyamatosan halnak el, és születnek újjá; a fizikai test folyton cserélődik az élet folyamán, egyedül a tudat az ami változatlan marad.

Ami kezd világossá válni, az, hogy az elválasztottság csak illúzió. A mindenség mélyén meghúzódó egységesség következtében a különbségek látszata elmosódik. A Föld amin élsz az Te vagy, Te vagy a Föld és benne minden. Te vagy az Univerzum, és az Univerzum mindannyiunkban benne van. Ahogy a Buddha is mondta „A nagyban ott van a kicsi, és a kicsiben ott van a nagy”. Emlékezz, a tudatnak nincsenek határai, a tudat csak egyetlen határt ismer, azt pedig a képzeleted szabja meg.”

www.collective-evolution.com nyomán Szabadonébredők