Kontributornak jelentkezés

Bárki aki kedvet és tehetséget érez magában, írhat nekünk. A világ bármely részéről érkeztethetők cikkek Magyar nyelven a szabadonebredok.info profiljába illő témáról. A Szabadon Ébredők szerkesztői átnézik a leadott anyagot, cikket és amennyiben az megfelel elvárásainknak, publikálják azt. A kontributorok, közreműködők cikkük végére hiperlinket helyezhetnek el, ami tartalmazza saját weboldaluk linkjét.

A részvétel feltételei:

 • Ne fiktív, hanem valós személy legyen (Ha nem szeretne saját névvel megjelenni az oldalon, választhat egy álnevet is magának, ami alatt jelenik meg a cikk)
 • Különösen ügyelni kell a beküldött szövegek és képek jogtisztaságára! Ha másolt cikket tölt fel valaki, minden esetben engedélyt kell kérni az utánközlésre.
 • Egy forrás, nem forrás, egy-egy témának alaposan járjon utána.
 • Tudomásul veszi, hogy nem tud publikálni az oldalon, csak vázlatba menteni és a szerkesztők teszik közzé az oldalon a cikkeket.
 • Tudomásul veszi, hogy el kell utasítanunk azokat a cikkeket, amelyek túl sok hibát tartalmaznak, vagy érdektelenek az olvasók számára, nem illik bele a Szabadon Ébredők profiljába.
 • A cikkekért, anyagokért fizetni nem tudunk.

Nem fogadunk el az alábbi témakörben írt cikkeket:

 • Veszélyes gyógyszerek, gyógyszerek által okozott halálesetek
 • Konkrét termék vagy cég nyíltan reklámszerű ismertetése

Keresünk olyan kontributorokat, közreműködőket akik az alábbi témakörökben tájékozottak:

 • egészséges életmód
 • gyógynövények
 • gyógyszeripari korrupció
 • alternatív gyógymódok
 • önképzés
 • önellátás
 • összeesküvés elméletek
 • titkolt történelem

Kérjük, hogy jelentkezés előtt olvassa el figyelmesen a jelen szabályzatot, mert a szabályzat elmagyarázza, hogyan kezelünk személyes adatokat. A jelentkezésével a jelen szabályzatot elfogadja. Ha nem fogadja el a jelen szabályzat tartalmát, kérjük, ne jelentkezzen kontributornak.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok (név, E-mail cím) tárolása azért szükséges, hogy felvegyük a kapcsolatot, és a szerkesztő programhoz hozzáférést biztosítsunk. A megadott adatokat megfelelően kezeljük és harmadik félnek nem adjuk ki!

Az adatkezelés célja a Weboldal szerkesztőprogramjához való hozzáférés biztosítása.

Adatkezelők: Az oldaltulajdonos és a webmester lásd: Impressum

Az adatkezelés időtartama: A jelentkezés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a jelentkezés időpontjától kezdődik és annak törléséig tart. A kontributor bármikor kérheti adatai törlését, ekkor elveszíti a szerkesztőprogramhoz való hozzáférését.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely kontributor e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről az ott megadott felhasználónévvel és jelszóval kizárólag ő veszi igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel  mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

A kontributor bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. 
 A kontributor kérésére tájékoztatást adunk a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg a kért tájékoztatást.
A kontributor bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon javítjuk, vagy töröljük a kért adatokat.
 Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségen gyakorolhatja:
E-mail: szabadonebredok@gmail.com

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Amennyiben a kontributor a szerkesztőprogram igénybevételéhez a jelentkezés során harmadik fél adatait, vagy fiktív személy adatait adta meg vagy  használata során bármilyen módon kárt okozott, jogosultak vagyunk a Kontributorral szembeni kártérítés érvényesítésére. Ilyen esetben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Jelentkezés:

szabadonebredok [kukac] gmail.com

blog képe