§ Jogi nyilatkozat

A szabadonébredők.info kijelenti, hogy a honlapon található tartalmak alatt fellelhető felhasználói hozzászólások képi, szöveges, valamint egyéb jelegű tartalmáért felelősséget nem vállal. A felhasználók által generált tartalmak a felhasználók mindenkori egyéni véleményét tükrözik, melytől a szabadonebredok.info független. A szabadonebredok.info kijelenti, hogy a felhasználókat semmilyen közvetlen vagy közvetett módszerrel nem befolyásolja a vélemény nyílvánításban.

A felhasználók tudomásul veszik az oldal meglátogatásával, hogy a hozzászólásaik miatt őket ért bármilyen kár, vagy vagy bárminemű hátrányért a szabadonebredok.info nem tehető felelőssé.

A felhasználók tudomásul veszik, hogy hozzászólásaik moderálására való jogot a szabadonebredok.info mindenkor fenntartja és gyakorolja azokban az esetekben amikor a felhasználói véleménynyílvánítás

  1. jó erkölcsbe ütközik,
  2. más felhasználót/felhasználókat sértő megfogalmazást/képi és/vagy videotartalmat hordoz,
  3. olyan szöveges, képi és/vagy videó illetve audio tartalmat hordoz amely
    1. jogsértő cselekedetre buzdító,
    2. a nyugalom megzavarására alkalmas,
    3. jó erkölcsöt sértő.
  4. ha olyan hivatkozást tartalmaz amely a 3.-pontban felsoroltakon túl a szabadonebredok.info honlap jó hírnevét sérti és/vagy teljesítményét hátrányosan befolyásolja.

A felhasználók  a fenti irányelveket tudomásul veszik, és az egyéni véleményeik megfogalmazásakor ennek fényében járnak el.

A Szabadon Ébredők szolgáltatásai számos olyan linket (kapcsolódási pontot) tartalmaznak, amelyek az Internet egyes pontjaira, pl. más weboldalakra vezetnek. Ezen weboldalak tartalmáért és szolgáltatóik adat-, valamint információvédelmi gyakorlatáért a Szabadon Ébredők weboldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

Szabadonebredok.info és a website tulajdonosa, nem felelős a kontributorok által írt cikkek tartalmáért.   Tekintettel arra, hogy a honlapon elérhető információk tájékoztatásul szolgálnak, felelősséget nem vállal a szabadonebredok.info-n megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért, és azért, hogy azok a felhasználó által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben a felhasználót terheli. Nem helyettesíti a szakmai tanácsadást bármilyen egészségügyi területen.
Ennek megfelelően a szabadonebredok.info nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása illetve az ezekre való hivatkozás (linkelés) kapcsán esetlegesen a felhasználónál keletkező bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért.

A szabadonebredok.info portálon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A szabadonebredok.info megtesz mindent annak érdekében, hogy az itt olvasható információk, illetve az azokhoz kapcsolódó egyéb, elektronikus formában elérhető tartalom – például kép, hanganyag – szerzői jogi szempontból megfeleljen a hazai jogszabályoknak, melyre a kontributoraink figyelmét is felhívjuk.  A beküldött anyagok szerzői jogi státuszát a szerkesztők csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik. Ezért, ha bármilyen szerzői jog által védett dokumentumra, vagy saját szellemi termékére ismerne rá a kedves látogató – és a közléshez nem járul hozzá -, kérjük azt elérhetőségeinken jelezze, hogy a jogvédett tartalmat minél előbb eltávolíthassuk oldalainkról.

A szabadonebredok.info tartalma – eltérő megjelölés hiányában – a tartalomszolgáltató szellemi alkotása és szerzői jogvédelem alatt áll.

Lásd még: adatvédelmi nyilatkozat