Hogyan használják a félelmet a spiritualitás ellen

A félelem egy fegyver amit az emberek cselekedeteinek és gondolatainak befolyásolására használnak a tudtuk nélkül. Manapság leginkább arra használják, hogy az embereket elijesszék a spirituális úttól. Miért történt ez, és ez kinek jó? A félelem eszközként való használatát ha megértjük, akkor onnan már könnyebben meglátjuk a manipulációt és védekezhetünk ellene.

Ha a kezdetek kezdetén voltál keresztény (akkor amikor még a kereszténység egy alternatív hitnek számított) akkor vigyáznod kellett, nehogy oroszlán eledel legyen belőled. Amikor a kereszténységet elég erősen megalapozták már, és utána pogány vagy boszorkány voltál, akkor vigyáznod kellett, nehogy máglyán végezd. Manapság ha bizonyos közel-keleti országban élsz és alternatív spirituális meggyőződéseid híreszteled, akkor vigyáznod kell, nehogy felkössenek, tehát érdemes az elfogadott fősodrású hitrendszert vallani.Félelem

Azt hihetné az ember, hogy mivel nem fenyeget senki halállal azért amiért spirituális úton járunk, sokkal nagyobb szabadságom van e téren. A nyugati világban azonban a fizikai bántalmazás helyét átvette a félelemkeltő propaganda, és már régóta folynak kutatások annak érdekében, hogy felfedezzék azokat a félelem-reakciókat amikkel a leghatékonyabban lehet irányítani embereket. Ahelyett, hogy az embereket fizikailag ellehetetlenítenék a spiritualitás gyakorlásától, inkább félelmet keltenek bennük, hogy ne is merjék azt felfedezni.

Tanítható fóbiák.
A harcolj-vagy-menekülj reakció az egyik legősibb ösztöneink közé tartozik. A félelemnek óriási szerepe volt a túlélésünkben, mert megvédett minket a potenciálisan veszélyes helyzetektől. Arra késztetett, hogy meneküljünk a ragadozók elől, és a túlélők megtanították és megerősítették ezt a túlélési technikát a gyermekeikben. Generációról generációra erősödött bennünk ez az ösztön.

A félelmet nem csak túlélésre lehet használni, a tudósokat már régóta foglalkoztatja a félelem alapú manipuláció titkainak megismerése, aminek következtében rengeteg tanulmány készült a félelem mesterséges elültetéséről az emberi elmében. A viselkedés-lélektan hozta ebben a legnagyobb áttörést, ami az állatok és emberek viselkedését a környezetből felvett ingerekkel magyarázza.

John B Watson – „A társadalom mozgatórugója nem a szeretet hanem a félelem.”
A korai 20.-században John B. Watson elkezdett a félelem-alapú kondícionálással kísérletezni. Azt szerette volna tudni, hogy a fóbiákat vajon mesterségesen el lehet-e ültetni az emberben. Megalkotta a Kicsi Albert nevű kísérletet, amiben egy érzelmileg stabil gyereknek megmutatta a tüzet, egy majmot, egy kutyát, egy nyulat, és végül egy fehér patkányt. A gyermek mindegyikre félelem nélkül reagált kezdetben. Watson elkezdett hangos zajokat csinálni amint a gyerek a patkány felé nyúlt hogy megérintse. Albert idővel egyre jobban kezdett aggódni ahogy a patkány közelített felé.

Watson ezután olyan stimulusznak tette ki Albertet ami hasonlított a patkány vonásaira, beleértve más állatokat, egy bundát, egy télapó maszkot. Mainden esetbel Albert – annak ellenére hogy az elején nyugodt volt – félelemmel reagált ezekre is, ez volt az ami Watsont elvezette arra a felismerésre, hogy az emberben a félelem valami iránt szerzett dolog.

Watson nagyon sok kísérletet folytatott ilyen téren, és kijelentette a hírhedt állítását „Adjatok nekem egy tucat egészséges, ép gyermeket s az általam megjelölt környezetet felnevelésükre, s garantálom, hogy bármelyiket véletlenszerűen kiválasztva olyan szakembert nevelek belőle, amilyet csak akartok”. Ki tudod találni hogy mihez kezdett a kutatásai végeztével az életben? Reklámozás.

BF Skinner – „Az emberi viselkedés előrejelezhető, ezért kontrollálható”
Burrhus Fredric Skinner úgy érezte hogy nincs olyasmi hogy szabad akarat, és minden cselekedetünket a környezetünk határoz meg. A radikális Bahaviorizmus tanulmányozása során alkotta meg az operáns kondícionáló dobozt azaz a Skinner dobozt, ami elektromos áramütésekkel erősítette meg az élőlényben a menekülés és elkerülés ösztönét. A tanult menekülés akkor következik be amikor az állat megtanulja, hogy elkerülheti a fájdalmat ha egy bizonyos feladatot végrehajt. Például egy patkány arra kondícionálódik, hogy beleugorjon a vízzel teli medencébe, – olyasvalami ez amit nem csinálnak a patkányok általában – mikor a platform amin áll, áram alá kerül.

A tanult menekülés tanult elkerüléssé alakítható ha hozzáadunk egy asszociált stimuluszt az egyenlethez; például egy villanykörtét ami kigyullad mielőtt az áramütést megkapná a patkány. Egy idő után a patkány az áramütést és a villanykörtét asszociálni kezdi, és megtanulja, ha kigyullad a lámpa, menekülnie kell. És valóban; skinner kísérletében a fény felvillanásakor a patkány automatikusan vízbe ugrott.

A tanult elkerülésben az a rémisztő hogy önerősítő; miután az elkerülést megtanulta, az azután is fennáll miután a stimulusz már abbamaradt. (A patkány egyszer sem próbálja ki, hogy valóban van-e áramütés ha kigyullad a lámpa.) Ennek oka az, hogy ha véghezviszi a tanult cselekedetet és nem kap elektromos áramütést, akkor az megnyugvással tölti el. Az állat (vagy ember) nem azért követi el innentől a tanult menekülést mert valóban van egy veszély, hanem azért mert azt hiszi, hogy van.

Félelem használata a propagandában
Talán senki sem tudja olyan hatékonyan megváltoztatni a közhiedelmet az emberi psziché megértésével és manipulálásával mint a public relations és a propaganda atyja; Edward Bernays.

Sigmund Freud másod unokaöccse volt, aki felállította az emberi viselkedés egy elméletét, miszerint az ember viselkedését a belső ösztönök és vágyak vezérlik. Freud munkájára alapozva Bernays megértette, hogy az embereket rá lehet venni irracionális cselekedetekre is, ha stimulálod a tudatalatti vágyaikat és impulzusaikat, ezt nagy sikerrel csinálta több jómódú támogatónak.

Morális pánikkeltés a „sötét idegen” ellen.
1951-ben a CIA puccsot színlelt a Guatemalai demokratikus köztársaság elnöke, Jacobo Arbenz ellen. Az események amik a puccshoz vezettek Bernays agyszüleményei voltak amiket a United Fruit (UF) támogatott, egy jómódú vállalat ami banánokat termesztett. Miért volt Arbenz útban a United Fruitnak? Mert a profitjai útjában állt. Arbenz azt akarta, hogy a UF feleljen meg a Guatemalai alkotmánynak és fizessen az államnak az exportjai után. Amikor ezt megtagadták Arbenz szétosztotta a földjeiket 100 000 Guatemalai lakosnak, és a UF-nek kifizette a földek akkori árát. Barneyst felkérték hogy oldaja meg a problémát. És mi volt a stratégiája? A félelem.

Amerika számára akkoriban Guatemala egy sötét idegen volt, szinte senki sem tudott róla semmit sem. Barneys kitalált egy propagandát ami Arbenzt mint veszélyes kommunisták által támogatott rezsim fejét mutatta be, aki támadást indíthat az USA ellen. Még a saját hamis médiaszervezeteit is megalkotta hogy a propaganda terjedjen. Abban az időben a kommunizmus egy óriási veszélynek látták az emberek, és Barneysnek sikerült elég félelmet generálnia az emberekben ami elég volt ahhoz, hogy a CIA beleegyezzen egy puccsba. A kormányt megdöntötték és a kormányfő egy UF által támogatott diktátor lett, ez elindított egy láncreakció ami végeredményben 200 000 Guatemalai ember halálához vezetett.

De ennek mi köze a spiritualitáshoz?
Manapság az anti-kultusz szervezetek, a média és a kormányok ugyanezt a stratégiát használják arra, természetellenes félelmet keltsenek a polgárokban a spiritualitás iránt. Még azokban az emberekben is akikről azt hinnéd, hogy nyitott elméjűek a spiritualitás irányába.

A wikipédia jelenleg 263 relatíve új vallási mozgalmat listáz. A spirituális mozgalmak százai létezhetnek még ezeken felül. Sajnos azonban vannak olyan közösségek is akik ugyan sokkal kevesebben vannak, de rituális öngyilkosságokat követnek el. Ezeket a csoportokat kiemelve, tetteik még még dramatikusabb köntösbe öltésével igyekeznek azt sugallni a az embereknek, hogy nem csak az az egy csoport ilyen, hanem ez a negatív vonás általánosan igaz a többi mozgalomra is. Tehát kollektív stigmatizáció ez, a spiritualitástól való félelem gondolatmagjának elültetése zajlik a fősodrású médián keresztül.

Könnyen meggyőződhetünk arról hogy mi magunk is áldozatai vagyunk ennek a manipulációnak. Emlékezzünk vissza arra, hogy amikor egy spirituális vagy vallási csoportról hallottunk először, aminek tanításai nem voltak teljesen összhangban a mai fogyasztói társadalom normáival, akkor egyből arra gondoltunk, vagy talán hangosan ki is mondtuk, hogy „ez biztos egy szekta”.

Ha volt ilyen, akkor valószínűleg minket is érintett ez a manipuláció. És hogy kinek érdeke az, hogy elnyomja a spiritualitást? Nagyon sok embernek útjában állhat a spiritualitás, de legfőképpen a profitéhes cégóriások azok akik harcolnak ellene, nyíltan és titokban. A spirituális élet szükségszerűen ahhoz a felismeréshez vezet, hogy nincs szükségünk külső segítségre –tárgyakra– a boldogságunkhoz. Természetesen okozhatnak örömet a különböző méregdrága használati tárgyak, de az nem azonos a boldogsággal. A cégóriások érdeke viszont az, hogy a termékek eladásra kerüljenek. Ezt a rendszert pedig csakis egy fogyasztói társadalomban lehet igazán jól működtetni. Ha túlságosan sok ember lesz spirituálissá, akkor nagy profitkiesésekre lehet számítani.

wakingtimes.com nyomán fordította: SzabadonÉbredők