Gnosztikus tanítások

 

Bámulatos, hogy egy gyermek mennyi életbölcsességről tud tanúbizonyságot tenni, noha mi gyakran úgy gondoljuk, hogy ehhez még túlontúl fiatal. Olyan véleményeket és kérdéseket fogalmaz meg az életről, amelyek közvetlenül a szívig hatolnak. Az Iskola ifjúsági munkatársai megtanulták, hogy ezt a képességet nagy becsben kell tartani. A gyermekben a tüzes mag gyakran még akadálytalanul fejezheti ki magát, mert benne az önfenntartás és az élet többi nézete még nem zárta kalitkába ezt az eredeti lelket.

 

“A gnosztikus tanítások abból indulnak ki, hogy az ember egy mikrokozmosz része, annak átmeneti lakója. A gyermeket tehát összekötik egy „kis világ”-gal – ahogy a mikrokozmoszt gyakran nevezik. A kisgyermekek még őszinte nyitottsággal állnak az életben, még képesek szabadon gondolkodni és beszélni, s kifejezésre juttatni, hogy mi él belső lényükben. Sokan közülük bizonyos érettséggel érkeznek erre a világra, amelyre a mikrokozmosz korábbi életei folyamán tettek szert. Ők azzal a lehetőséggel születnek, hogy életük folyamán megszabadulhatnak ettől a világtól, s tudatára ébredhetnek az eredeti, isteni világnak.

SpiritualLifeBanner
Olyan szülőknél jönnek a világra, akik mindebben képesek a segítségükre lenni, s megérteni őket a törvény alapján, miszerint egy mikrokozmosz minden új lakója a karmikus múltjából fakadóan annál a pontnál kezdi az életét, ahonnan leginkább képes ebben az életben továbblépni. Ez a fejlődés – mely azoknak a tapasztalatoknak a következménye, amelyek ilyen módon kísérik a gyermeket – egy átmeneti álomtudatot eredményez, melyben gyakran egyetlen gondolat tudatosul: „Nem ide tartozom. Talán nem a megfelelő világra születtem. Egy másik, messzi országból jöttem, és vissza kell térnem oda.”

 

Amint a gyermek idősebb lesz, és megtanulja ennek a világnak a dolgait, a visszatérés lehetőségének tudata háttérbe szorul. Ahogy hagyja, hogy „a világ” egyre inkább magával vonszolja, és sok felnőtthöz hasonlóan egyre jobban belegabalyodik, elfelejti feladatát!

/lectorium.hu/