Világelsőként Bolívia ismerte el a természet jogait – Megalkotják a Földanya törvény

Bolívia meghozta a Földanya törvényt, ezzel egy újfajta gazdasági és szociális modellt alapoz meg, melynek célja a nép életminőségének javítása és a természet védelme.

bolivia12A világon elsőként Bolívia lehet az az ország, aki átfogó jogokkal ruházza fel a természetet annak érdekében, hogy lépéseket tegyen a klímaváltozás ellen és hogy megakadályozza a természet kizsákmányolását.

A grasstools szociális csoport a politikusokkal megegyeztek és megalkották a Földanya Törvényt, amely elismeri minden élőlény jogait, ezáltal a természeti világot az emberi lényekkel egyenlő jogokkal ruházza fel.

A törvényt  biztosítani fogja a Föld jogait, azaz, az élethez és a regenerációhoz való jogát valamint garantálja a biodiverzitás, az élet sokféleségének és a génmódosítástól való mentesség jogát, a tiszta vizet, a tiszta levegőt, természetes egyensúlyban levő rendszereket, az emberi tevékenységből fakadó károk helyreállításának, jogát, és a szennyezéstől való mentesség jogait.

bioszferaA törvény végső célja, hogy a Föld és az ember között harmónia alakulhasson ki. Alapját az Ősi andoki népek világképéből fakad, amelyben a „Pachamama” azaz a Földanya egy élőlény, és ezért őt is olyan jogok illetik meg mint minden más élőlényt beleértve az embert.

Bolívia kormány jogilag arra lesz kötelezve, hogy polgárainak és a természeti világnak az érdekeit tartsa szem előtt, az által, hogy olyan politikát dolgoz ki, amely támogatja a fenntarthatóságot és az ipart az ellenőrzése alatt tartja. A gazdaságnak a természet határain belül kell működnie, és az országnak az energia és élelmiszer függetlenség felé kell törekednie, miközben megújuló energiát használó technológiákat vezet be és törekedjék az energiahatékonyságra. A klímaváltozás megelőzése a törvény egyik elsődleges célja, amely magában foglalja az eljövendő generációk életének védelmét. A kormány arra kéri a gazdag országokat, segítsenek Bolíviának az éghajlatváltozás hatásaihoz adaptálódni, mintegy elismerve a természet felé fennálló adósságukat, amit a magas szén-dioxid-kibocsátásnak köszönhető. “Bolívia különösen sebezhető az éghajlatváltozás hatásaival szemben” –írja egy 2009-es Oxfam jelentés, a fokozódó szárazság, az olvadó gleccserek és az árvizek matt.

A nemzetközileg a kormány jogi kötelessége, hogy támogassa Földanya jogainak elismerését, emellett támogassa a békét, és minden nukleáris, vegyi ill. biológiai fegyver megsemmisítését. A 2009-es bolíviai alkotmánymódosítást követően a Földanya törvény a jogrendszer teljes reformjának részét képezi. Ez elmozdulást jelent a nyugati fejlődési modellel ellentétben egy holisztikus koncepció felé, amely a bennszülött fogalmon a Vivir Bien (jól élni) alapszik.

A törvényjavaslat kimondja: „Jól élni” – ami a fogyasztás, a viselkedés és a magatartás olyan formájának elfogadását jelenti, amely a természetre nézve nem káros. Ehhez az szükséges, hogy etikai és spirituális kapcsolatban legyünk az élettel. A „jól élni” fogalma az élet kiteljesedését és a kollektív boldogságot tűzi ki célul.

the_end_by_stormowl7-d378qke

Undarico Pinto, a társadalmi mozgalom vezetője így nyilatkozik: „Átláthatóbbá fogja tenni az ipart. Lehetővé fogja tenni, hogy az emberek az ipart országos, regionális és helyi szinten szabályozzák.” A törvényjavaslat alapvető elmozdulást jelent a természet kizsákmányolása felől, az ásványi erőforrásokra “áldás”-ként tekint, és kimondja, hogy a Földanya, “szent, termékeny,az élet forrása, amely a méhében táplál és ápol minden élőlényt. Állandó egyensúlyban, összhangban és kommunikációban van a kozmosszal.”

Földanya Minisztériumának létrehozása lesz annak érdekében, hogy az új jogokat elismerjék, és biztosítsák azok betartását. De a gazdaság jelenleg a természeti erőforrások exportján alapul, a külföldi deviza közel egyharmada ebből a forrásból – a bányavállalatoktól – származik, amely körülbelül 300 millió font évente. Boliviának egyensúlyt kell teremtenie új kötelezettségei mellett és az ipar igényei ellen.

A Földanya Törvényének tartalma:

  • Jog az élő rendszerek és az azokat támogató természetes folyamatok integritásának fenntartására.
  • Jog a sejt szerkezetének vagy genetikai módosításának elkerülésére.
  • Jog az életciklusok emberi beavatkozás nélküli folytatásához.
  • Jog a tiszta vízhez.
  • Jog a tiszta a levegőhöz.
  • Jog az egyensúly fenntartásához.
  • Jog a mérgező és radioaktív szennyezéstől való mentességhez.
  • Jog ahhoz, hogy ne zavarják meg az infrastrukturális és fejlesztési projektek, amelyek az ökoszisztémák egyensúlyát felboríthatják, és amelyek veszélyeztetik a helyi lakosok közösségeit.

Forrás: naturalhealthwarriors.com

 Fordította: .Ifj. Kuti Imre/SzabadonÉbredők

Frissítés: 

Precedens: A törvényt úgy tekintik, mint elsõ példát a környezetvédelmi jogalkotásra, amely egy természeti rendszert jogi személlyé tesz, és lehetővé teszi, hogy a polgárok a Földanya részeként pereljenek be egyéneket vagy csoportokat, vélt vagy valós sérelmekért.