Az Aradi vértanúk utolsó mondatai

Amikor a szabadságharc tábornokai 1849. augusztus 11-én az aradi várban a megadás mellett döntöttek, nem sejtették, hogy ugyanebben a várban fejeződik be majd az életük. Útjuk messziről és sok irányból vezetett Aradra, ám egy dologban nem különböztek: a magyar szabadsághoz halálukig hűek maradtak.
arad

Én az elárvult szegény hazáért, e szabadságért vívó nemzetért tűrni, tenni és ha kell, meghalni tudok.
Damjanich János
De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben!
Nagysándor József
Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.
Vécsey Károly


A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár.
Schweidel József


A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.
Leiningen-Westerburg Károly


Krisztus keresztje és a bitófa oly` rokon! És az isteni áldozat mellett oly` törpe az én áldozatom!
Láhner György


Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.
Kiss Ernő


Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… így parancsolja ezt hazám szolgálata.
Dessewffy Arisztid


Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.
Török Ignác


Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.
Poeltenberg Ernő


Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.
Lázár Vilmos


Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.
Knézich Károly


Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.
Aulich Lajos

 

A honvédtisztek és Batthyány kivégzése a bírósági eljárás dacára puszta gyilkosság volt, hiszen az ítélethozatalra egy koncepciós pert követően, jogtalan vádak alapján került sor; halálukkal Haynau – és Ferenc József – a magyarság függetlenségi törekvését kívánta büntetni, ennek nyomán pedig a tizennégy kivégzett férfit joggal tartjuk nemzeti ügyünk mártírjainak.

 

Forrás: facebook.com; magyartudat.com nyomán