Téli napforduló december 21 – őseink hitvilága

Sokan illetik azzal a váddal őseinket, hogy „több istenhívők” voltak. Nem! Őseink EGY Istent tiszteltek! A természetet! Ami Mindennek – EGYségnek – a Forrása.

 

Őseink ismerték és használták a „nagy törvényt”, amit mára a tudomány is bizonyított: rezgés – energia – és anyag egyidejűleg létezik.
Őseink tudták, hogy az EGY tulajdonképpen az Isten, az Energia (a rezgés). Világszemléletük energialapú volt.
Az EGY alkotta a KETTŐT (dualitás, yin-yang, ugyanazon dolog két oldala).
A KETTŐ alkotta a HÁRMAT. A három a legfontosabb szakrális szám. Azt szimbolizálja, hogy az ÉG (yang) és a FÖLD (yin) hozta létre az Embert.
Ilyen hármasunk az Apa és az Anya, és az általuk létrehozott Gyermek. A manicheus írásokban: Fény-Atya, Fény-Szüze, Fény-Fia, “Ők a Háromság, akik a lelkünket életre hívták.”
December 21.-e az egyik legfontosabb ünnep. Az újjászülető fény ünnepe. Napisten újjászületésének és a téli napfordulónak a napja, és őseink szokása szerint ez az új év kezdete.Univerzum

Ilyenkor őseink a máglyák tetejéről sólymokat röptettek az ég felé, a nép üzeneteként  a Napisten, az Élő Világegyetem számára, jeléül a Nap erejével fenntartott szövetségnek. Ez minden évben az a nap, amikor a leghosszabb az éjszaka, a legnagyobb a külső világban a sötétség – ekkor a legnagyobb a fényesség a belső világban.
A Természet átfordul téli, látszólag halott időszakába, de az Ember ekkor tudja véghezvinni a legnagyobb belső munkáit. Nem véletlen, hogy minden ősi nép emlékezetében él a Napforduló ünnepe, a Fény ünnepe.

Akkor ott vannak az egyetemes jelképek. A szarvas agancsváltása révén az örök megújulás, a halhatatlanság, az újjászületés, a Nap-Istenanya szimbóluma. A csodaszarvas egy nap pataknál áll, ami a világot a túlvilágtól elválasztó határt jelképezi. A halhatatlanság-halál szimbolika fontos eleme a víz. Ez a víz az élet és halál vize.
Vagy a TUR-UL. Jelentése: a kisebbik fény. A TUR szógyök (fiú, kisebbik) visszaköszön a Turáni-alföld, Túr folyó, de Tura városának nevében is. A Turul hivatott a felső világot az alsóval összekötni, ez a hagyomány népmeséinkben töretlenül tovább él, ugyanis Fehérlófiát is egy madár hozza fel a fényre. A Turult nem csak a gyönyörű Emese-mondából ismerhetjük. Tudvalevő, hogy királyaink mindig is a Nap fiaként tartották magukat számon, legyen szó akár az egyiptomi, akár a hun-magyar uralkodókról. A turul az isteni gondviselés és iránymutatás nemzeti jelképe.Ezt a teremtésmítoszt megőrizték számunkra – de rejtjeles módon – a magyar népmesék, mondókák, csak tudni kell ezeket a kódokat visszafejteni. De már maga a “kódolás” milyenség sem mindegy, mert a rossz kódolás rossz fordítást hoz magával. Egy ilyen félrekódolás volt az, amikor a jelképes Isten és Teremtés fogalmakat emberalakra szabták. Így lett a Nap Ádám, a Föld pedig Éva, ezzel nem kevés zűrzavart okozva – ugyanis teljesen elfelejtődött, hogy a nevek nem embereket, hanem jelképeket takarnak. Ez a félrekódolás aztán meghozta a káoszt, az erőszakot, és hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy újra megtestesüljön a Földön a Fény fia, aki arra tanította az embereket, hogy szeressék egymást.
Tehát láthatjuk az összefüggéseket, hogy a Természet, Isten alkotásai, testvérek vagyunk. A Természet leigázására tett kísérletek az emberiség pusztulását okozzák. A túlélés feltétele a Természet törvényeinek megismerése, és alkalmazása révén való fennmaradásunk.
Olyan időszakban vagyunk most, mint amilyen akkor volt, amikor Hunor és Magor egyesítette a hunok és a magyarok népét a turáni esküben, melynek záradéka a turáni átok. Csak ekkor voltak a mostanihoz hasonló idők. Ezért joggal feltételezhetjük azt, hogy talán ez a hatbolygós “felbuzdulás” és a Plútó átalakító energiája elég ahhoz, hogy feloldódjon a turáni átok és véget érjen a hasadás kora. Mert ekkor nem a meghasadás és harc, hanem a szent hármasság, a harmónia lesz a Magyarok Istene.
A magyarságnak küldetése van. A küldetése az, hogy rendületlenül tanítsa a “három a magyar igazság” tanát. Harmónia a testben, harmónia a tudatban és harmónia a szellemben, valamint harmónia ezek között, ez a magyar igazság. Így teremthetünk magunknak EGÉSZséges testet, boldogság-tudatot, világos szellemet.

Soltész Mónika / gyornet.eu