A mindent látó szem: egy ősi szimbólum spirituális eredete

 

A mindent látó szem vajon a mindentudás és spiritualitás, vagy egy baljós hatalom szimbóluma? Manapság az irányítást és elnyomást szimbolizálja, mely mögött egy árnyékkormány áll, de régen ez nem volt így. Ebben a cikkben a szimbólum múltját feszegetjük, és visszamegyünk egészen az ősi Egyiptomig, hogy megvizsgáljuk honnan ered ez a szimbólum, és miként használták régen és ma.

All-Seeing-Eye-300x187

Az emberiség elveszíti a szimbolizmust.

A mindent látó szem egy cseppet sem elhanyagolható ezoterikus szimbólum ami széles körben félreértett manapság; csak kevesen tudják, hogy valójában mit is szimbolizált. Eredetileg egy magasabb tudat, a tudás és bölcsesség, egy magasabb spirituális erő, vagy Istent szimbolizálta, egy figyelmes vezetőjét az emberiségnek. De manapság teljesen más asszociációk övezik.

Manapság leginkább az „Illuminati” jelképeként tekintünk erre a szimbólumra, az elitek egy kis csoportja akik a játék irányítói nagyrészt nagyrészt a bolygón. Ez azért van így, mert időbel a sötét és vészjósló erők ellopták a szimbólumot, és másként kezdték el használni, mint amire eredetileg hivatott volt; hogy spirituális üzeneteket közvetítsen, a jóra, a tudásra és bölcsességre ösztökéljen. A mindent látó szem talán iskolapéldája lehetne azon spirituális szimbólumoknak amiket rosszul, kiforgatva használnak. Nem igazán volt még szándék arra, hogy a szimbólum eredeti jelentésére fényt derítsenek, vagy hogy ezt az eredeti jelentést visszahozzák.

A szimbolizmus Univerzális természete

A szimbolizmust őszidők óta használja az emberiség, hogy ötleteket és információt közöljön, ami legjobban kompakt formában kristályosodik ki. A mondás úgy szól, hogy egy kép többet mondd ezer szónál. Az ezoterikus szimbólumok manapság is élnek, úgy ahogy a múltban is, de a használatukat nagy félreértés és zavar övezi.

A hétköznapi életben a szimbólumokat fontos információk közlésére használjuk, mint például a színek, a közlekedési táblák és útfestések amik manapság széles körben elterjedtek. Egy másik példa a cégek logói; ki ne ismerné fel a márkát a Nike pipa, láttán, az autókat is elsősorban a logók alapján azonosítjuk be.

A mindent látó szem az egyik legszélesebb körben használt – és legfélreértettebb – szimbólum talán mind közül.

A mindent látó szem az ősi kultúrákban

Shiva-All-Seeing-Eye-Statue-300x291

India

A mindent látó szem eredetijét amiből a mai kialakult, valószínűleg ősi indiában készült Sanskrit nyelven írt írásban, a Védákban találjuk meg. Ez a szöveg több mint 3000 éves így egyike az egyik legrégebbi ismert írásoknak a világon. A szövegben sok utalás van a holdra és a napra mint szemek az égen, amik sosem zárulnak be, és amik segítségével megpillanthatjuk a teremtést.

Ezt tekinthetjük úgy is, mint egy magas tudatállapotot amit egy felvilágosult lény birtokol és amit az átlagember potenciálisan elérhet.

A Hindu istennek Shivának három szeme van. A harmadik szem a homlok közepén a homlok chakra helyén helyezkedik el amit –meglehetősen logikusan– Shiva szemének neveznek, és úgy tartják, hogy az minden tudás birtokosa, mely ha kinyílik elpusztít mindent amit megpillant. Ezért a tudás szimbóluma ami a gonoszt és a butaságot eltiporja.

Tehát ismét kapcsolódik a fejlett spirituális állapotokhoz; az illető látja az igazságot és a dolgok mögött álló okokat, ezért ki tudja szűrni azokat a dolgokat, amik megakadályoznák a további spirituális fejlődésben. Ebben az értelemben ez a „gonosz építő jellegű pusztítása”.

Shiva szemét még a modern időkben is használják, legfőképpen amuletteken. Manapság a szimbólum a gonosz ellen vértezi fel a viselőjét, és bölcsességet ad. Viselője továbbá jobban megérti a világot, önmagát és az életben történő eseményeket ami egy pozitív átalakulást hoz az életébe.

Nepal.

Buddah_all_seeing_eye-300x128A Buddhizmusban a Buddhára mint a világ felé forduló szemre tekintenek (A világ szeme), A Nepali templomokban nem ritka hogy szimbóluma szerepel a templom falain, ami nagyon hasonlít a Hindu Shiva Szeméhez. A Buddha szemében is van egy pont a homlokon. A szemek itt, a bölcsességet és együttérzést jelképezi.

A Buddha szobrokon gyakran egy pontot találunk a homlokán ami szimbolizálja harmadik szemet.

Ősi Egyiptom

Osiris szeme

Osiris az Egyiptomi Isten hieroglifájában is felfedezzük a hasonlóságot a Buddha és a Shiva szemek jelképével. Osiris esetében az Istenséget egy szemként ábrázolták az Egyiptomiak az ősidőkben.Osiris

Hórusz szeme

Az ősi Egyiptomban a mindent látó szem Hórusz vagy Ré a napisten szimbólumaként jelent meg. A mítoszok arról szólnak, hogy a védelem és a gyógyulás jelképe volt. Hórusz jobb szeme a napot, míg bal szeme a holdat szimbolizálta.

Wadjet-Eye-of-Horus-All-Seeing

Hórusz egy sólyomfejű isten volt akinek jelképét egyesek szerint a feldegg-sólyom szeme inspirálta,

Érdemes azt is megemlíteni, hogy Hórusz szemének jelképe kísértetiesen hasonlít a középagy keresztmetszetére ahol a thalamusz, és a tobozmirigy helyezkedik el. A tobozmirigyről úgy vélte és véli sok kultúra, hogy a spirituális középpontja az emberi elmének. A spiritualitás harmadik szemeként is ismert.

Eye-of-Horus-Mid-Brain-Cross-Section2-300x251

Közel-kelet/Ázsia – Hamza

A közel-keleten az Arabok és a Héberek szimbolikájában is megtalálható a mindent látó szem szimbóluma; a Hamza szimbóluma az amuletteken a viselőjét védelemmel vértezi fel a rossz szerencse és mások irigysége, valamint az általános veszélyek ellen. A Hamza egy tenyér formájú szimbólum aminek a közepén egy szem áll, valamint szimmetrikus, így anatómiailag nem teljesen hasonlítható egy emberi kézhez, viszont formájáról felismerhető.

hamsa_hand_jewish-255x300

Az Iszlámban Fatima kezeként ismert valamint Miriam kezeként a Judaizmusban. A Hindu világában egy a Hamzához kísértetiesen hasonlító szimbólum is szerepel, Egy tenyér aminek a közepén kerék van a szem helyett; az Ahimszá szimbóluma. A Terebess Ázsia lexikon így ír erről:

Az ahimszá az erőszaknélküliség elvét jelenti, amely szerint nem szabad kárt, fájdalmat okozni az élőlényeknek. Ez nemcsak az embe-rekre vonatkozik, hanem a növényekre, a rovarokra és az állatokra is. Az embernek meg kell próbálnia a lehető legkevesebb erőszakkal élnie, s egyetlen élőlényt sem szabad megsebesítenie vagy elpusztítania, ha nem feltétlenül szükséges. Ez az alapelv kiterjed a szavakkal okozott szenvedések elkerülésére is. Az indiai emberek nagy része éppen ezért vegetáriánus, vagy legalábbis előnyben részesíti a hús nélküli táplálékot, amelyhez nincs szükség állatok elpusztítására.

Úgy tartják, hogy minden élőlény egy másiknak a tápláléka. Ez a természet törvénye. De az embernek csak annyi erőszakot szabad elkövetnie, amennyi feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egészségesen életben tartsa a testét. A hindu szentírások szerint ehhez a növényi táplálék, a zöldségek, gyümölcsök és a gabona, valamint az állati táplálékok közül a tejtermékek bőven elegendőek.

A hamza jelképét használják ma is amuletteken és fali festményeken valamint képeken. Úgy tűnik hogy az Ősi mezopotámiából származik ahol még nem volt jelen a tenyérben levő szem.

Egy keresztény vonatkoztatású festmény is használja a szem jelképét. A „The Divine World” (A szent világ) néven ismert festményt Kahlil Gibran festette, egy libanoni maorita katolikus pap.

A Szent Világ című festmény részlete
A Szent Világ című festmény részlete

Görögországban és Törökországban is létezik egy a Hamzához hasonló ábra. A szem egy kéz nélkül de pontosan ugyan úgy használják mint a Héberek és az Arabok a Hamzát, ez az úgynevezett Nazar.

A Nazar
A Nazar

Az Azték és Maya kultúrában is megjelenik a szem a tenyérben szimbólum, de a történészek nem biztosak abban, hogy mit jelenthetett ez a jelkép az akkori emberek számára.

Ősi Ecuador

1984-ben egy Közép Ecuadorban fekvő La Mana-ban egy felfedezést tettek ami az ősi fekete piramis néven vált ismertté –vagy épp kevésbé ismertté. A piramist több mint 300 régészeti lelettel együtt találták meg melyek nagy többsége mintha nem illene bele Ecuador történelmi képébe. A tárgyakat egy eddig ismeretlen kultúra készíthette, és senki nem tudja hogy mit jelenthettek, ha jelentettek valamit is.

LaMana_pyramid_all_seeing_eye-300x150

A talált tárgyak furcsák, mert például az Ázsiai királykobrához hasonló szobrok kerültek elő, ami Ecuador területéről nagyon érdekes lelet, hiszen Dél-Amerikában nem élnek kobrák.

A fekete piramist fekete kövekből építették, és a csúcsán egy szem helyezkedik el. A kövek mélyedéseibe (ahol a téglák összeérnek) arany berakás található, és ugyanilyen aranyból készült szem látható a piramis csúcsán is. A Gízai nagy piramisra kísértetiesen hasonlító tárgy UV fény alatt világít. Ezt a piramist ábrázolhatja az Amerikai egydolláros is.

Nem tudni hogy ezek a tárgyak milyen régiek, mert nem volt lehetőség kormeghatározásra, de úgy vélik hogy a régió ismert ősi civilizációinál régebbiek. Szintén felfedeztek rajtuk Őszi sanskrit szerű írást is, ami miatt valószínűleg valóban nagyon régi tárgyakról van szó. Ez a nyelv a fekete piramis alján is megtalálható, ahogy jellemzően a többi tárgyon is. Megemlítendő, hogy a piramis alján úgy tűnik, hogy az Orion csillagkép szerepel, amire egyébként a Gizai piramisok elhelyezkedése is emlékeztet.

A nyelv részlegesen ismert, és durva fordításban az állhat rajt, hogy „Eljő a teremtő gyermeke”. Nyilván nagy munkával készíthették el ezt az egyébként 25 centi magas tárgyat, ezért biztosan nagy jelentőséggel rendelkezett a készítőinek, de nem tudjuk, hogy miként értelmezték azt.

Ősi Görögök

Az ősi írásban Orfeusz énekeiben a mindent látó szemet úgy írja le min keleten a Védák, a teremtő szemeként, egy mindent látó sosem pislogó szem, ami a jó emberekre vigyázva segíti őket.

 

Kereszténység

A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.” – Máté 6:22
„Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán;” Zsoltárok könyve 34:16

A mindent látó szem szimbólumának első használata a Judeo-kereszténységre vezethető vissza, első megjelenésében pedig az úgynevezett „Jézus kriptán” jelent meg. Mindegy hogy kinek a kriptája is volt az, de a lényeg, hogy ez lehetett a szem-piramis szimbólum első használatára a példa?

A kereszténységben a mindent látó szem természetesen Isten szemét jelenti és legalább a 16. század óta használják. Egy Jézus festményen jelenik meg amint Jézus feltámadt, a feje felett egy háromszögben található szem jelenik meg, és körülötte pedig fény. A háromszög a szent-háromságot jelképezi, az egész szimbólum pedig a mindenhatót, a szem pedig azt, hogy a teremtő figyel a teremtésre.

Egyes vélemények szerint a háromszög és a szem a festmény elkészülte után került rá, de még így is a 16. századba helyezhető a festmény.

A Franciaországi Abbey Templomba festett freskóban is látható egy háromszögben levő szem, melyből a fénysugarak áttörik a felhőket. A németországi Aachen Katedrálisban is egy hasonló freskó található.
Az iménti két példa még az Illuminati 1776-os megalakulása előttre tehető bár akkoriban már létezett a szabadkőművesség Európában és Angliában. A szabadkőművesek csak 1797-ben használták ezt a szimbólumot bizonyítottan először.

Az Aacheni katedrális mindent látó szeme.
Az Aacheni katedrális mindent látó szeme.
A Jean-Baptiste templomon található mindent látó szeme
A Jean-Baptiste templomon található mindent látó szem

Konklúzió

Amint látjuk, sok kontinensen a különböző kultúrák, már évezredek óta használják a szemet mint szimbólumot ami egy Isteni lény vagy erőt jelképez mely óvja és védi az emberiséget. Elsősorban a szem a spiritualitás jelképe volt tehát a történelem döntő részében. Csak az utóbbi időkben történt meg az, hogy a szimbólumot rossz szándékkal és kiforgatva használják.

wakingtimes nyomán SzabadonÉbredők/. Szabó János