Korunk bizarr modernitása

“A modern kori rabszolgaság önkéntes, a Földünkön vánszorgó rabszolgatömegek beleegyezésével jöhetett létre.

Õk maguk vásárolják meg azokat a fogyasztási cikkeket, amelyeknek napról napra egyre jobban rabszolgáivá válnak. A rabszolgák olyan elidegenítő állásokat szereznek maguknak, amelyeket a hatalom erőltet rá a megszelídített tömegekre.


Ők maguk választják meg uraikat, akiknek engedelmeskednek. Hogy ezt az abszurd tragédiát végigjátszhassák, beléjük kellett nevelni, hogy elfogadják kizsákmányolásukat és
elidegenedésüket. Íme korunk bizarr modernitása!

rabszolga11

Hasonlóan az antik világ rabszolgáihoz, a középkor jobbágyaihoz, az ipari forradalom munkás osztályához,ma egy új, teljes rabszolgasorban élő réteg felemelkedésének lehetünk szemtanúi.

A különbség az, hogy a mai kor rabszolgái nincsenek tudatában rabszolgasorsuknak, vagy úgy döntenek, hogy nem vesznek róla tudomást.

Szó nélkül elfogadják azt a szánalmas életet, amit létrehoztak számukra.

Szerencsétlen sorsuk okozója a közöny és a lemondás.”